اساسنامه انجمن صنفي کارگری دستیاران فیلمبردار سینما

0 Comments

اساسنامه انجمن صنفي کارگری دستیاران فیلمبردار سینما (استان تهران)

فصل یکم اساسنامه (كليات)


ماده 1 -  نام ، تعريف ، حوزة فعاليت ،مدت فعاليت و اقامتگاه قانوني انجمن :

 1. نام : انجمن صنفي کارگری دستیاران فیلمبردار سینما - استان تهران كه در اين اساسنامه به اختصار «انجمن» ناميده مي‌شود .
 2. تعريف : انجمن مجمعی متشکل از دستیاران اول ، نورپردازان ، مسئولین فنی حرکتی ،دستیاران دوم و دستیاران نورفیلمبردار تحت عنوان کلی "دستیاران فیلمبردار"شاغل در فیلمهای سینمایی است.
 3. حوزة فعاليت : حوزة فعاليت انجمن، حوزة جغرافيايي استان تهران است.
 4. مدت فعاليت : از تاريخ تشكيل انجمن به مدت نامحدود است.
 5. اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفتر مرکزی انجمن : ايران - تهران خیابان بهارجنوبی کوچه سمنان پلاک 29 است.

تبصره: هيأت مديره انجمن مي‌تواند هر زمان كه ايجاب کند ، اقامتگاه رسمی انجمن را در محدوده حوزه فعاليت خود تغيير داده و مراتب را همزمان به اعضا و به طور کتبي به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اطلاع دهد.

ماده 2 - هدف

در اجرای ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه انجمن های صنفی و کانونهای مربوطه و به منظور حفظ حقوق و منافع قانوني و بهبود وضع اقتصادي اعضا که خود متضمن حفظ منافع جامعه سينمايي نيز باشد این انجمن تشکیل می شود .

ماده 3 - وظايف انجمن  :

 1. تلاش برای امنیت شغلی و حرفه ای اعضا.
 2. تلاش برای برخورداری اعضا از امکانات رفاهی مناسب مانند خدمات تامین اجتماعی ، خدمات درمانی و نظایر آن.
 3. کوشش در ایجاد تعاونی های مصرف، مسکن ، صندوق های حمایتی و نظایر آن.
 4. كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواسته هاي قانوني اعضا از طريق ايجاد زمينه‌هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن و داوری درکلیه اختلافات مربوط به حرفه دستیاری فیلمبرداری به درخواست یکی از طرفین و اعلام نظر کارشناسی  در خصوص دعاوی مرتبط با حرفه دستیاری فیلمبرداری در کلیه مجامع. (در چارچوب مقررات مربوط)
 5. جمع آوري اطلاعات ، بررسي و تحقيق درباره مشكلات، شناخت نيازها و اولويتهاي انجمن.
 6. همكاري در جهت تأسيس، تقويت و گسترش شركتهاي تعاوني مرتبط با انجمن به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر..
 7. حمايت و دفاع ازحقوق و منافع صنفي و حرفه‌اي اعضا از طريق ارايه پيشنهاد و جلب پشتيباني مراجع وسازمانهاي دولتي و عمومی.
 8. خريد، فروش و تملك اموال منقول و غيرمنقول به نام و به حساب انجمن مشروط بر آنكه به قصد تجارت و انتفاع نباشد.
 9. شركت در مذاكرات حرفه اي باساير سازمانهاي مرتبط مشمول قانون و انعقاد پيمانهاي دسته جمعي با سازمانهاي كارگري و كارفرمايي .
 10. پيوستن به انجمن‌هاي صنفي مرتبط جهت تشکیل کانون و یا همکاری با موسسات فرهنگی مرتبط.
 11. همكاري با ساير انجمن های صنفي و انجام ساير وظايف و اختياراتي كه به موجب مقررات قانوني بر عهدة انجمن قرار داده شده يا خواهد شد
 12. فعالیت همه‌جانبه و مداوم در جهت تثبیت و ارتقاء ارزش‌های کیفی حرفه، از طریق برگزاری سمینار، چاپ جزوه و دوره‌های کوتاه‌مدت آموزش و … .
 13. 13. همکاری با وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در جهت شناخت بهتر مشکلات کارگری و اجرای قانون کار
 14. دریافت ورودیه ، حق عضویت و کمک های مالی داوطلبانه اعضاء
 15. تلاش برای آموزش فرهنگی و اجتماعی اعضاء به منظور ارتقای سطح آگاهی های لازم در شناخت و تامین حقوق اعضاء

فصل دوم (شرايط عضويت، تعليق عضویت، لغو عضويت)


ماده 4 - شرايط عضويت :

 1. تابعيت ايران.
 2. حداقل سن 18 سال تمام.
 3. متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
 4. داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن
 5. شاغل درحرفه دستیاری فیلمبردار و برقراری رابطه ی شغلی با موضوع فعالیت دستیاری فیلم بردار در حوزه ی استان تهران  با ارائه مدارک شناسایی معتبر شامل رونوشت حداقل پنج قرارداد فیلمهای سینمایی  که فیلم برداری آنها تمام شده باشد.
 6. نداشتن محکومیت کیفری موثر در محرومیت از حقوق اجتماعی.
 7. قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه و تصميمات و مصوبات قانوني ارکان انجمن.
 8. پرداخت هزینه ثبت نام و هزینه عضويت سالانه.
 9. داشتن گواهی عدم اعتیاد از مراکز ذیصلاح  و داشتن گواهی سو پیشینه از نیروی انتظامی .
 10. رضایت نامه های کتبی از لحاظ دارا بودن اخلاق حرفه ایی و کاری از دو مدیر فیلمبرداری عضو انجمن صنفی کارگری مدیران فیلمبرداری  و یا دستیار اول فیلمبردار عضو انجمن.

تبصره 1: چنانچه بعضی از متقاضیان عضویت به دلیل فقدان شرایط تقاضایشان از سوی هيأت مدیره پذیرفته نشودمتقاضی می تواند شکایت خود را با نگاه به بند 3 ماده 21 این اساسنامه توسط بازرس در اولین جلسه مجمع عمومی انجمن مطرح کند.  تصمیمات مجمع در این زمینه قطعی است .

تبصره 2: در صورتي كه هر يك از اعضا شرايط عضويت انجمن را از دست دهد یا به جا نیاورد؛ تعلیق و یا لغو عضویت مي شود ، ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي خود است .

تبصره 3: عضویت درانجمن اختیاری است و هیچ کس را نمیتوان به اجبار به عضویت در انجمن وادار کرد .

تبصره 4: انجمن می تواند نسبت به عضویت افتخاری اعضای پیشکسوت اقدام نماید لیکن عضو افتخاری نمی تواند  نامزد هیئت مدیره و  بازرس  شده و در مجمع عمومی نیز حق رای نخواهد داشت

ماده 5 - علل تعليق عضويت :

 1. عدم پرداخت به موقع هزینه حق عضويت.
 2. عدم رعايت مفاد اين اساسنامه و تصميمات قانوني انجمن .
 3. از دست دادن شرايط عضویت مندرج در ماده 4 اين اساسنامه.
 4. حکم صادره مرتبط و قطعی از مراجع قضایی کشور و مراجع حل اختلاف قانون کار .

تبصره1: مرجع تشخیص بندهای 1 تا 3 هئیت مدیره است .

تبصره2: تعلیق عضویت باید همراه با توضیح علت تعلیق به صورت کتبی توسط هيأت مدیره به عضو اعلام شود.

تبصره3: "عضو تعليقي"تا رفـع تعليـق توسط مجمـع عمومي،در مجامع عمومي حق راي نخواهـد داشت،عضوتعليقي می تواند شکايت خود راتوسط بازرس دراولين جلسه  مجمع عمومي مطرح کند،تصميم مجمع عمومي قطعي است.

تبصره4: چنانچه عضوی حداکثر3 ماه پس از آغاز سال مالی انجمن از پرداخت حق عضویت خودداری کند .دبير موظف به اخطار کتبي به عضو است . عضو اگر حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ اخطار برای پرداخت آن اقدام نکند با تصویب هيأت مديره عضويت او در انجمن به تعلیق درمی آید.

ماده6 - نحوه لغو عضویت

 1. چنانچه عضو تعلیقی تا یک سال از تاریخ اعلام رسمی و کتبی هیات مدیره مبنی بر تعلیق عضویت ، اقدامی برای رفع تعلیق نکند هيأت مديره موظف به طرح درخواست لغو عضويت در مجمع عمومي است.
 2. لغو عضویت به موجب درخواست هیئت مدیره باید به تصویب مجمع عمومی برسد.

تبصره: لغو عضویت باید توسط هيأت مدیره به عضو لغو عضویت شده ، بازرس و نهادهایی که با انجمن و اعضای آن ارتباط تعهدآور دارند بصورت کتبی اعلام شود.

فصل سوم اساسنامه (منابع مالي انجمن)


ماده 7 - منابع مالي انجمن :

 1. حق ثبت نام براي عضويت، که تنها یک بار دریافت می شود.
 2. حق عضويت سالانه.
 3. كمك‌هاي داوطلبانه اعضاي انجمن.

تبصره: کمك های مالی از سایر اشخاص حقيقي که عضو انجمن نیستند و همین طور اشخاص حقوقی با اطلاع وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی .

ماده 8

 1. عضو بايد باتوجه به ماده 7 همه ساله هزینه عضويت خود را به خزانه‌دار انجمن پرداخت و يا به حساب بانكي انجمن واريز و رسيد بانكي آن را به خزانه‌دار تسليم کند.

تبصره1: مبالغي كه به عنوان هزینه ثبت نام  و هزینه عضويت دريافت مي‌شود، پس دادنی نيست .

تبصره 2: دريافت حق عضويت بايد با قبض چاپي شماره دار و به امضای رئيس هيات مديره وخزانه دار باشد .

تبصره 3: هيات مديره نميتواند منابع مالي انجمن راخارج ازحدود مقررات اين اساسنامه مصرف کند.

فصل چهارم (اركان انجمن)


ماده 9 - اركان انجمن عبارتند از:

 1. مجمع عمومي 

 2. هيأت مديره

 3. بازرس

ماده 10 - مجامع عمومی

 1. مجمع عمومي عالي‌ترين ركن انجمن است و از اجتماع اعضای حقیقی با هماهنگی و نظارت وزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی که به دو صورت "عادی" و "فوق العاده" تشکیل می شود .
 2. براي تشكيل مجامع عمومي عادي و فوق العاده، هيأت مديره موظف است، آگهی دعوت از اعضاء را با قید روز، ساعت، مكان تشكيل و دستورجلسه مجمع عمومی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار منتشر کند. از تاريخ دعوت اعضا تا تشكيل مجمع عمومي ، بايد حداقل 20 روز کاری فاصله باشد و حداكثر اين فاصله نبايد از 45 روز کاری بیشتر باشد.

  تبصره: دعوت كنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق العاده ، مكلفند آگهی فراخوان تشكيل مجمع عمومي را حداقل 20 روز کاری پیش از تشكيل مجمع به وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي تسلیم کنند .


 3. دعوت مجامع عمومي با تصويب هيأت مديره است. در صورت استنكاف هيأت مديره، بازرس مي تواند مجمع عمومي را برگزار کند. در صورت خودداري بازرس ، حداقل يك چهارم اعضا مي توانند مجمع عمومی را دعوت کنند.
 4. راي گیری در جلسات مجامع عمومي علني است. در مورد انتخاب هيات مديره و بازرس و ساير مواردي كه مجمع تصويب کند، به طور كتبي و مخفي رای گیری خواهد شد.

  تبصره: هر يك از اعضاي مجمع عمومي مي تواند وكالت یک عضو غایب را در مجمع عمومي بر عهده گيرد. وکالت باید به تائید بازرس یا ناظران انتخابات برسد.


 5. پس از به حد نصاب رسيدن تعداد اعضاي حاضر و اعلام رسميت جلسة‌ مجمع عمومي توسط ریيس يا يكي از اعضاي هيأت مديره، بلافاصله هيأت ریيسه مجمع، مركب ازدست کم يك ریيس، يك نايب ریيس و يك منشي از بين اعضاي حاضر با رأي اكثريت اعضاء انتخاب و اداره‌ جلسه را بر عهده خواهند گرفت . چنانچه انتخابات هيأت مديره و بازرس يا يكي از آنها در دستور كار مجمع عمومي باشد؛ دو نفر ديگر نيز به عنوان ناظر از بين اعضاي حاضر در جلسه با راي اكثريت اعضا انتخاب مي شوند.

  تبصره 1: اعضاء هيأت رئيسه مجمع  و ناظران بر انتخابات نبايد نامزد عضويت در هيأت مديره و بازرس باشند ( مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومي و يا زماني كه  تعداد حاضران در مجمع عمومي کمتر از 50 نفر باشد ).

  تبصره 2:  برگزار كنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق العاده موظفند فهرست اسامي و مشخصات اعضاي انجمن را تهيه و پيش از آغاز مجمع عمومي، آن را به امضاي اعضاي حاضر برسانند . (طبق اساسنامه)

  تبصره 3: هيأت ریيسه و ناظران بر انتخابات ، مكلفند در پايان راي گيري و پس از شمارش و قرائت آرا به ترتيب اسامي حائزان اكثريت آرا ، اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره و نیز بازرس اصلي و علي البدل را اعلام و مراتب را صورتجلسه کنند.

  تبصره4: صورتجلسه مجمع عمومی توسط منشی جلسه تنظیم شده و پس از خواندن برای اعضای مجمع به امضای هیئت رئیسه و ناظران آن مجمع می رسد .یک نسخه از صورتجلسه باید در دفتر انجمن نگهداری شود.

  تبصره 5: هرگاه در مجمع عمومي ، شور و اخذ تصميم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نيابد ، هيأت ریيسه مجمع با تصويب اكثريت اعضا مي تواند اعلام تنفس کرده ، تاريخ جلسه بعدي را كه حداكثر از سه هفته بیشتر نباشد؛ معين كند . ادامه جلسه به نحو مذكور ، نياز به دعوت و انتشار آگهي مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم براي تشكيل جلسه همان نصاب قبلي است كه در صورت عدم تشكيل ، در مرتبه بعدي مجمع عمومي طبق روال مندرج در اين اساسنامه برگزار می شود.


 6. چنانچه اعضای شرکت کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی کتباً و با ذکر دلایل به چگونگی انجام انتخابات اعتراض کنند، هيأت رئیسه و هيأت نظارت بر انتخابات مکلف اند حداکثر تا یک هفته از تاریخ رویت اعتراض به آن رسیدگی و نتیجه را به اطلاع معترضین برسانند .

  تبصره: در صورتي که هيئت رئیسه و هیات نظارت درستي اعتراض را بپذيرد ، هيات مديره يا بازرس موظف به برگزاری مجمع عمومي برای تجديد انتخابات هستند


 7. مجمع عمومي عادي هر سال يك بار با حضور دست كم نصف به علاوه يك اعضا رسميت مي يابد و چنانچه مجمع عمومي بار اول به حد نصاب لازم نرسد؛ براي بار دوم به همان ترتيب دعوت و با حضور حداقل يك سوم اعضا رسميت می یابد.

تبصره 1: مجمع عمومي عادي در مواقع ضروري بنا به تشخيص و دعوت هيأت مديره يا بازرس یا یک سوم اعضا به طور فوق العاده تشكيل مي شود. اين مجمع نيز داراي همان وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي است و ترتيب دعوت و تجديد دعوت و نصاب آن همانند برگزاری مجمع عمومي عادي است.

تبصره 2: تصميمات مجامع عمومي "عادي" و "عادی به طور فوق العاده" در كليه مراحل، با اكثريت نصف به علاوه يك آراء حاضران در مجمع معتبر است، مگر برای انتخاب هيأت مديره و بازرس كه با اكثريت نسبي آراي حاضران اعتبار دارد .

ماده 11 - وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي :

 1. انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره و بازرس و همچنين عزل دسته جمعي و یا انفرادی اعضاي اصلی و علی البدل  هيأت مديره و بازرس  و انتخاب اعضای جدید از بین نامزدهای واجد شرایط.
 2. شنیدن گزارش كارهاي انجام شده هيأت مديره و بازرس و رسيدگي و اتخاذ تصميم مقتضي درباره آن .
 3. تصميم گیری نسبت به برنامه پيشنهادی سال جاري و آتي انجمن .
 4. شنیدن ، رسيدگي و تصميم گیری برای تصويب گزارش مالي خزانه دار و بودجه آتي انجمن.

  تبصره: بدون قرائت گزارش بازرس درمجمع عمومی نسبت به ترازنامه سال مالی انجمن اخذ تصمیم معتبر نخواهد بود.


 5. دادن رهنمود و تصويب سياست هاي كلي و تعيين خط مشي و برنامه هاي آتي انجمن .
 6. تصویب پیشنهاد نحوه اطلاع رساني به اعضا درخصوص دعوت به مجمع عمومي و ساير موارد .
 7. بررسي، تصويب يا رد تقاضاي متقاضيان عضويت در انجمن كه صلاحيت آنان از سوي هيأت مديره تأييد نشده است .
 8. تصمیم گیری نهايي نسبت به اعتراض كساني كه طبق مقررات انضباطي ، تعلیق عضويت شده اند.یا عضویت آنان توسط هیئت مدیره پذیرفته نشده است.
 9. تصویب تفويض اختيار به هيأت مديره در مورد انعقاد پيمانهاي دسته جمعي در جهت استيفاي حقوق و خواست هاي قانوني اعضا و غيره .
 10. تصميم گیری درخصوص انجام يا عدم انجام هر آنچه كه برای تحقق اهداف انجمن تشخيص داده شود.
 11. مجمع عمومی عادی میتواند نسبت به کلیه امور انجمن بجزآنچه که درصلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است تصمیم بگیرد.
 12. تصویب تشکیل کارگروه های مورد نیاز و تاسیس تعاونیها
 13. تصویب هزینه ثبت نام و حق عضویت سالانه یا تفویض اختیار به هیات مدیره در این مورد

ماده 12 : مجمع عمومي فوق العاده :

 1. هرگونه تغییردرمفاد اساسنامه یاانحلال انجمن فقط درصلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.
 2. مجمع عمومی فوق العاده باحضوردست کم سه چهارم اعضا تشکیل میشود. چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود برای بار دوم بااکثریت مطلق (نصف به اضافه یک) رسمیت می یابد. ودرهرحالت تصمیمات آن بااکثریت سه چهارم آرا ی اعضای حاضر در مجمع معتبراست.

تبصره 1: مواردتغييراساسنامه ، بايددرآگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده درج شود.

تبصره2: انحلال انجمن نیاز به رای چهارپنجم اعضای حاضر در مجمع دارد.

تبصره3: درصورت انحلال انجمن مجمع عمومی باید هیات تسویه را تعیین کند.

ماده 13: هيأت مديره

 1. هيأت مديره داراي 5 نفرعضو اصلي و2 نفر عضو علي البدل بوده كه از بين نامزدهای واجد شرایط حاضر در مجمع عمومي با رأي كتبي و مخفي اعضاي حاضر در جلسه مجمع عمومي عادي، براي مدت 2 سال انتخاب مي شوند و تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي در صورت حفظ شرایط لازم مانعی ندارد.

  تبصره: اعضای هیات مدیره نمی توانند بیش از دو دوره متوالی در هیات مدیره انتخاب شوند .


 2. هيأت مديره مكلف است، پس از قطعيت انتخابات ، ظرف يك هفته اولين جلسه خود را تشكيل دهد و از بين خود، يك ریيس، يك نايب ریيس و يك خزانه دار و همچنين از بين اعضاي اصلي هيأت مديره يا اعضای انجمن  ،به جز بازرس يك نفر را به عنوان دبير انتخاب کند .
 3. هیات مدیره باید صاحبان امضای مجاز ، اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور را طی صورتجلسه ای به اطلاع اعضاء برساند و نسخه ای از صورتجلسه یاد شده را به منظور انجام تشریفات قانونی به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تسلیم کند .
 4. جلسات عادي هيأت مديره هر ماه یک بار تشکیل و با حضور  اكثريت اعضا ( حداقل3نفر ) رسميت مي يابد و تصميمات آن با آرا اكثريت اعضاي هیات مدیره معتبر خواهد بود همچنين جلسات هيأت مديره برحسب ضرورت، بنا به دعوت رییس، نايب ریيس يا یک سوم  اعضاي هيأت مديره بطور فوق العاده تشكيل مي شود .

  تبصره 1: خدمات هيأت مديره افتخاري است، مگر اينكه مجمع عمومي در اين مورد ترتيب ديگري اتخاذ و به تصويب برساند .حق الزحمه  هيأت مدیره باید به تصویب مجمع عمومی برسد.

  تبصره 2: غيبت اعضاي هيات مديره در  هفت  جلسه متوالي يا  ده  جلسه متناوب،  در طول یک سال بدون عذر موجه به عنوان استعفاي از مقام هيأت مديره تلقي مي شود و در اين صورت عضو يا اعضاي علي البدل به ترتيب تقدم آرا جانشين عضو مستعفي خواهند شد.


 5. هيأت مديره موظف است حداكثر ظرف يك ماه پس از تایید مصوبات مجمع عمومی در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و دریافت گواهینامه ثبت انجمن نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اقدام و حساب بانکی انجمن را با امضاء مشترک صاحبان امضاء مجاز ،اسناد و مدارک مالی انجمن " خزانه دار ، رییس ، یا دبیر " را افتتاح نماید
 6. رییس هيأت مدیره یا دبیر و خزانه دار ، مشترکا صاحبان امضای مجاز براي اسناد تعهدآور و مدارک مالی هستند و کلاً مسئولان اداری و مالی انجمن بوده و حفظ کلیه اموال ، دارائیها، اسناد ، اوراق بهادار و دفاتر مالی انجمن به عهده آنها است.

  تبصره: كليه مكاتبات اداري و اوراق عادي انجمن با امضاء رئيس هيات مديره يا دبير، ممهور به مهر انجمن و كليه اسناد مالي ، اوراق رسمي بهادار و قراردادهاي تعهدآور كه به تصويب هيات مديره رسيده باشند با امضاء مشترك رئیس هیات مدیره یا دبیر و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.


 7. در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرايط عضويت ، لغو عضويت يا غيبت (باتوجه به مفادتبصره 2 بند 4 ماده13) اعضاي هيات مديره ، اعضاي علي البدل با توجه به تقدم آرا جايگزين عضو يا اعضاي مزبور خواهند شد. هيأت مديره مكلف است نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسليم کند.

  تبصره 1: برای ترمیم ترکیب اعضای هيأت مديره ( باتوجه به مفاد بند7 ماده  13) انتخابات ترمیمی دراولین مجمع عمومی برگزار  مي شود .

  تبصره2: درصورتی که اکثریت اعضای ا صلی انتخاب شده درمجمع عمومی به هرعلتی ازترکیب هيأت مديره بیرون روند ( به عنوان مثال سه نفردرترکیب پنج نفره یا  چهار نفر درترکیب هفت نفره ) انتخابات هيأت مديره باید تجدید شود.


 8. هيأت مديره موظف است دست كم سه ماه پيش از پايان دوره قانوني، به منظور تجديد انتخابات مقدمات برگزاری مجمع عمومی را فراهم کند.

تبصره: هيأت مديره پس از پايان دوره قانونی ، تا تعيين هيأت مديره جديد، مسوول اداره امور جاري و حفظ كليه دارائيها واموال و اسناد و مدارك انجمن خواهد بود .

ماده 14- وظايف و اختيارات هيأت مديره :

 1. اجراي دقيق مفاد اساسنامه و مصوباتی که مجمع عمومی به عهده هيأت مدیره گذاشته است.
 2. تهيه دفاتر رسمي و قانوني انجمن ( دفتر مجامع  –  دفتر مصوبات هيأت مديره – دفاتر مالي - دفتر عضويت).
 3. دعوت مجامع عمومي در موعد مقرر.
 4. بررسي و تطبيق شرايط متقاضيان عضويت در انجمن .
 5. بررسي بودجه و گزارش مالي خزانه دار و ارائه آن به مجمع عمومي .
 6. تشكيل مرتب و به موقع جلسات هيأت مديره به منظور رسيدگي به امور جاري انجمن .
 7. تعيين محل رسمی دفتر انجمن.
 8. انتخاب و معرفي نماينده به مراجع ذیصلاح براي موارد خاص و معين.
 9. بررسي وضع مالي انجمن و اتخاذ تصميم نسبت به هزينه هاي جاري و ضروري آن .
 10. تلاش درجهت تاسيس و تقويت شركتهاي تعاوني و ايجاد امكانات رفاهي براي اعضا .
 11. وكالت و نمايندگي انجمن در مراجع قانوني، حقوقي ، قضائي ، دستگاه هاي دولتي و عمومی درحدود مقررات اين اساسنامه و استخدام وکیل برای طرح و اقامه هر گونه دعوی و شکایت علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی و دفاع از هر گونه دعاوی و شکایات مطروحه علیه انجمن .
 12. اتخاذ تصميم در مورد انعقاد پيمانهاي دسته جمعي با توجه به مفاد بند 9 ماده 11.
 13. بررسي وتصويب آیين نامه هاي داخلي .
 14. تهيه گزارش عملكرد هيأت مديره و ارايه آن به مجمع عمومي .
 15. تعيين و اعزام نمايندگاني جهت شركت در مراجع  قانونی مرتبط.
 16. تصميم گیری در خصوص پيوستن به انجمن هاي صنفي ديگر، به منظور تشكيل کانون مرتبط و يا عضويت در كانون های صنفي مرتبط و يا خارج شدن از آن.
 17. تشكيل کارگروه های مختلف (در صورت لزوم) از قبيل کارگروه حل اختلاف، کارگروه عضويت، کارگروه تداركات و پشتيباني، كارگروه ا مور حقوقي،کارگروه رفاهي و ساير کارگروه ها برای انجام فعاليت هاي مربوط به اهداف انجمن با توجه به مفاد بند10ماده 11.

ماده 15 - وظايف و اختيارات ریيس هيأت مديره :

 1. مراقبت در حسن جريان ا مور انجمن و دعوت از اعضاي هيأت مديره برای تشكيل جلسات.
 2. اداره جلسات هيأت مديره وتنظيم صورتجلسه ها با همكاري دبیر جلسه .
 3. ابلاغ تصميمات و مصوبات مجامع عمومي وهيأت مديره به دبير و ساير مسئولان انجمن ، برای اجرا و پي گيري آن.
 4. امضاي كليه قراردادها و احكام استخدا مي كارشناسان، مشاوران، دبير و ساير مسوولان انجمن كه با تصويب هيأت مديره استخدام يا به كار گرفته خواهند شد.
 5. امضاي كليه چك ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار و ممهور کردن آن به مهر انجمن . ( با توجه به مفاد بند 6 ماده 13 و تبصره آن )
 6. انجام ساير اموري كه به موجب اساسنامه يا مصوبات مجامع عمومي و يا مصوبات هيأت مديره بر عهده ریيس قرار مي گيرد.

تبصره: قسمتي از وظايف ریيس هيأت مديره كه مربوط به امور اداري است به دبير انجمن واگذار شدنی است.

ماده 16 -  به منظور اداره تشكيلات اجرايي و اجراي مصوبات هيأت مديره "دبیرخانه انجمن" در مركز اصلي انجمن داير می شود.

 1. مسئول مستقیم "دبيرخانه" دبير انجمن است .
 2. دبیرخانه بنا به پیشنهاد رییس  هيأت مديره يا دبير و تصويب هيأت مديره ، می تواند دارای کارکنانی باشد.

ماده 17 - وظايف و اختیارات دبير :

 1. حفظ و نگهداري كليه اسناد و مدارك ، صورت جلسات، سوابق اعضا و دفاتر انجمن .
 2. انجام مكاتبات اداري و جاري انجمن .
 3. تهيه دفاتر انديكاتور و ثبت وصدو رنامه ها .
 4. تهيه و تنظيم نشريات مربوط به انجمن درحدود مقررات قانوني.
 5. ابلاغ اساسنامه وبخشنامه ها وشيوه نامه هاي دولتي وسايرمقررات قانوني براي آگاهي واستفاده مسوولان و اعضاي انجمن.
 6. مهيا ساختن مكان تشكيل جلسات مجامع عمومي ، هيأت مديره و بازرس.
 7. ابلاغ مصوبات وتصميمات ارکان انجمن و احكام ونامه هاي وا صله از مراجع قانوني و دستگاه هاي اداري به  مسوولان مربوط.
 8. انجام ساير اموري كه به هرشکل با وظايف دبيرخانه ارتباط دارد.

تبصره: كاركنان دبيرخانه در برابر دبير و دبير نيز در برابر رئیس هيأت مديره مسئول هستند.

ماده 18- خزانه دار

خزانه دار مسئول امور مالي انجمن است.

ماده 19 -وظایف و اختیارات خزانه دار:

 1. امضاي كليه چك ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق ریيس هيأت مديره يا يكي ديگر از صاحبان امضاي مجاز اسناد مالي و ممهور کردن آن به مهر انجمن .
 2. اداره امور مالي انجمن ، تهيه و تنظيم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حساب هاي انجمن .
 3. رسيدگي به صحت اسناد و مدارك تنظيم شده در مورد كليه دريافتها و پرداختها و تاييد و امضاي صورت حسابهاي مربوط .
 4. نظارت برخريد، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالي و مسووليت درحفظ اموال منقول ، غير منقول ، وجوه ، اسناد ، مدارك مالي وصحت معاملات انجمن .
 5. ثبت دريافت‌ ها و هزينه هاي انجمن در دفاتر رسمي انجمن .
 6. پیش بینی بودجه و هزینه های یک ساله انجمن و تسلیم آن به هيأت مديره برای ارایه به مجمع عمومی.

تبصره: خزانه دار موظف است هر سال پیش از تشكيل مجمع عمومي سالانه، گزارش مالي انجمن را برای ارايه به مجمع عمومي تنظيم و پس از امضاي خود و ریيس هيأت مدیره رونوشت آن را در اختيار بازرس قرار دهد.

ماده 20- بازرس

 1. بازرس و بازرس علي البدل از بین نامزدهای واجد شرایط حاضر و با راي مستقيم و مخفي اعضا حاضر در مجمع برای مدت یکسال انتخاب مي شوند و تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي در صورت حفظ شرایط لازم مانعی ندارد.
 2. در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرايط انتخاب يا لغو عضويت بازرس اصلي ، بازرس علي البدل براي بقيه دوره جانشين و عهده دار وظايف بازرس خواهد بود.

ماده 21- وظايف و اختيارات بازرس :

 1. نظارت بر كليه اقدامات هيأت مديره و دبير در حدود مقررات اين اساسنامه و همچنين مراقبت در كليه امور مربوط به دعوت مجامع عمومي "عادي" و "فوق العاده".
 2. رسيدگي و نظارت بر دفاتر و اوراق و اسناد مالي و هزينه هاي انجمن و نظارت بر جريان امور مالي و اداري انجمن .
 3. پي گيري و رسيدگي به شكايات اعضا و متقاضیان عضویت و در صورت لزوم ارايه گزارش به هيات مديره یا مجمع عمومی و در صورت اقتضا به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي.
 4. رسيدگي و اظهار نظر درمورد گزارش مالي برای ارائه به مجمع عمومي .
 5. اقدام به دعوت و تشكيل مجمع عمومي در صورت لزوم ، با توجه به اختيارات مندرج در اين اساسنامه .
 6. شرکت در جلسات هيأت مديره ( درصورت لزوم ) بدون داشتن حق راي .

تبصره1: بازرس بايد پيش از تاريخ تشكيل مجمع عمومي سالانه، گزارش مالي وكليه محاسبات انجمن را رسيدگي و گزارش خود را به دبيرخانه انجمن تسليم کند. همچنين بازرس ملزم است اقدامات خود را حداقل سالي يك بار در مجمع عمومي سالانه به طور كتبي و رسمي گزارش دهد.

تبصره2: درصورت درخواست بازرس، خزانه دارموظف است كليه دفاترو اسناد مالي انجمن رابراي رسيدگي درمحل انجمن وبراي  مدت معين ، دراختياراو بگذارد.

فصل پنجم اساسنامه (ساير مقررات)


ماده22 - نامزدهای عضويت در هيأت مديره و بازرس علاوه بر شرايط مندرج در ماده 4 بايد داراي شرايط زير باشند

 1. التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
 2. عدم وابستگي به احزاب و گروه هاي سياسي غيرقانوني.
 3. عدم عضويت همزمان در هيات مديره ، بازرسي يا داوري در اصناف سينمايي دیگر .
 4. حداقل 5 سال عضویت مستمر در انجمن دستیاران فیلم بردار سینما

  تبصره: درزمان تاسیس و در نخستین سالهای تشکیل انجمن , سابقه عضویتی میتواند در تشکلهای فرهنگی یا صنفی عرصه سینما باشد.


 5. داشتن حداقل 30 سال سن و حداکثر 60 سال سن تمام
 6. حداقل مدرک تحصیلی دیپلم

ماده 23 

هزینه های نظارت بر انتخابات، ثبت و آموزش انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط توسط وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از محل همکاری های اعضا و خودیاری آنان تامین می شود. میزان سهمیه قابل پرداخت هر انجمن پس از تعیین در شورای عالی کار قابل وصول خواهد بود.چنانچه در زمان انحلال هر یک از انجمنهای صنفی و کا نونهای مربوط فاقد دارایی باشند هزینه درج آگهی از محل درآمد حاصل از اجرای این ماده پرداخت خواهد شد.

ماده 24

مسئولان انجمن، مكلفند هرنوع مدارك ، دفاتر و اسناد درخواستی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را برای بررسي درمحل انجمن يا بیرون از آن ، دراختيار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند .

ماده 25 - انجمن در موارد زیر منحل می شود:

 1. در صورت تصويب مجمع عمومي فوق العاده به ترتیب پیش بینی شده در اساسنامه.
 2. گذشت شش ماه از تاريخ پايان اعتبار هيأت مديره و عدم اقدام به تجدید انتخابات هیئت مدیره
 3. در صورت صدور رأي قطعي از طرف مراجع قضايي كشور.

تبصره 1: انحلال انجمن، موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قراردادهای منعقده پیشین با انجمن نیست.

تبصره 2:  از تاریخ انحلال، اختیارات مسئولان انجمن خاتمه یافته و به نام انجمن حق ادامه فعالیت ندارند. مراتب انحلال و تسویه طبق اساسنامه انجمن انجام و موضوع در یکی از روزنامه های سراسری یا محلی (براساس حوزه فعالیت انجمن ) برای اطلاع همگان درج خواهد شد.

تبصره 3: چنانچه انجمن بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده منحل شود ، مجمع مذکور مکلف است در همان جلسه از بین اعضای با سواد ، با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب 3 یا 5 نفر به عنوان اعضای هيأت تسویه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ، به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند.

تبصره 4: چنانچه انجمن براساس راي مراجع قضايي منحل شود و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر نباشد ، رییس هيأت مدیره و بازرس با نظارت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف دو هفته برای تشکیل هيأت تسویه ای از بین اعضای باسواد، باسابقه و مطلع انجمن اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کنند.

ماده 26 

چنانچه حداكثر دو ماه پس از پايان دوره اعتبار هيأت مديره ، نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات هيأت مديره اقدام نشده باشد ، بازرس مي تواند راساً نسبت به تشكيل مجمع عمومي وانجام انتخابات به اعضا اخطار دهد.  همچنين يك سوم اعضاي انجمن نيز مي توانند در هر زمان نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات هيأت مديره و بازرس اقدام کنند و چنانچه ظرف حداكثر شش ماه پس از پايان دوره اعتبار هيأت مديره ، اقدامات مذكور به منظور تشکیل مجمع عمومی صورت نگرفته باشد ، بازرس مكلف است انحلال انجمن را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام کند.

ماده 27

هيأت تسویه مكلف است حداكثر ظرف 6 ماه با هماهنگي و راهنمايي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به كليه حسابهاي انجمن رسيدگي کرده، فهرست كاملي از كليه دارایي هاي انجمن اعم از وجوه نقدي و اموال منقول و غير منقول و همچنين صورتي از بدهي هاي انجمن را تهيه و دارایي انجمن را پس از تسويه كليه حسابهاي بدهكاران و بستانكاران و تأديه بدهي ها، ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه اي اعلام کند و دارایی های مانده را با نظارت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در اختيار اعضاي انجمن قرار دهد .

ماده28

هر گونه ابهامی در اجرای مقررات این اساسنامه باشد، نظر وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  قابل اجراست.

ماده29

هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه پس از موافقت  وزارت تعاون کارو رفاه اجتماعی قابل اجراست

ماده 30

اين اساسنامه در پنج فصل و 30  ماده و 125  بند و 45 تبصره در تاريخ 27/1/1396 با اكثريت آرا  به تصويب مجمع عمومي موسس/ فوق العاده انجمن صنفی کارگری دستیاران فیلمبردار سینما - استان تهران رسيد .