اعضای انجمن

اعضای انجمن دستیاران فیلمبردار سینما

به کمک فیلتر های موجود در فرم جست و جوی زیر، عضو محترم مورد نظر خود را یافته و از پروفایل کاربر دیدن فرمائید. اعضای انجمن بر اساس نقش کاربری (دستیار اول و دوم فیلمبردار، نورپرداز و دستیار نور) و اشتغال یا عدم اشتغال به کار دسته بندی شده اند.

آموزش جامعی برای ثبت نام، تکمیل پروفایل و جست و جوی اعضا در اینجا موجود است؛ لطفا این بخش را به دقت مطالعه فرمائید.