تبلیغات

تبلیغات انجمن

IRSCA Advertisement

جعبه برق چند راهی

جعبه تقسیم برق چند راهی تکفاز

  • ۷ عدد خروجی با آمپراژ بالا
  • استفاده از دو روکش سیلیکونی نسوز، تحمل دما تا (C°) ۸۰۰
  • وجود سیم اتصال به زمین (Earth Wire) در تمام مدار
  • مقاومت دربرابر پاشش آب
  • استفاده از جک ورودی برق ساخت ترکیه استاندارد IP44

تاریخ انتشار تبلیغ: ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۱

در صورت تمایل به ایجاد تبلیغ در وبسایت انجمن اقدام به ثبت نام بفرمائیـد

If you wish to create an ad on the website, Please register