خانه

وبلاگ انجمن دستیاران فیلمبردار سینما

ویدئو های آموزشی، تازه های تکنولوژی، مقاله های آموزشی و...

این وبلاگ به منظور بهره مندی اعضای محترم انجمن از بروز ترین ویدئو های آموزشی دنیا در زمینه فیلمبرداری، نورپردازی و حرکتی و همچنین معرفی تازه ترین دستاورد های تکنولوژی شرکت های بزرگ دنیا شامل ابزار و تجهیزات فیلمبرداری، نورپردازی، حرکتی و... راه اندازی شده است.

امید است تا به کمک اعضای انجمن روز به روز ویدئو ها و مقالات آموزشی مفید و کاربردی تری در اختیار دوستان قرار گیرد.