پویان کفیلی

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات شخصی
هستم
مرد
41 سال
بله
پویان
کفیلی
دستیار اول فیلمبردار
وضعیت اشتغال
هستم
محمد رسول الله
سینمایی

لطفا توضیح مختصری شامل اسامی عوامل، لوکیشن و ... در رابطه با پروژه ای که در حال حاضر در آن مشغول هستید؛ ذکر بفرمایید. توضیحات شما میتواند ما را در تکمیل اطلاعات آماری انجمن یاری کند.

فیلم فاخر به کارگردانی مجید مجیدی

اطلاعات تماس
00989123906991
اطلاعات حساب بانکی